Bilden tagen från bron över Snårvindevägen

Välkommen till Gulsippans samfällighetsförening!

Gulsippans samfällighetsförening består av 91 hus (fastigheter) belägna i Hässelby norra villastad i Stockholm. Föreningen utgörs av ägarna till områdets friköpta rad-och parhus med adresser Snårvindevägen 10-190, belägna på vägens högra sida om man närmar sig området från Växthusvägen.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling genom att delta på årsmötet med din rösträtt.

Läs gärna informationen under fliken "Infobladet" ovan för att känna till viktiga delar av föreningens syfte och verksamheter och vad du som boende kan bidra med för områdets fortsatta utveckling. Är du nyinflyttad i området så kommer du att få Infobladet utdelat till din brevlåda. 

Under fliken "Styrelse och kontakt" finner du e-post adress till styrelsen, telefonnummer till styrelsens aktuella medlemmar och övriga funktioner i föreningen. Använd i första hand e-post för att kontakta styrelsen om du har frågor och önskemål som rör området. 

Vi som är medlemmar i styrelsen bor precis som du i området. Vi vill att området ska vara välskött och trivsamt för alla som bor här och för de som besöker området. Om du är intresserad att vara med i styrelsen så är du välkommen att kontakta ansvarig för Valberedningen eller någon i styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Hälsningar,
/Anna-Lena Knapp
Ordförande
styrelsen@gulsippan.se
070-481 33 24

 

Några externa informationslänkar av intresse för medlemmarna i Gulsippan:

Com Hem kabeltv, bredband och telefoni: http://www.comhem.se 

Nordic Level Parking AB: https://nordiclevelgroup.com/parkering-kontakt

Stockholm Vatten: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/   

Grannsamverkan: http://samverkanmotbrott.se

Mitt Hässelby: http://www.hesselby.com

Aktuellt

Fiber/bredbandsabonnemang

2023-07-01

I höst löper rabatten (24 månader fritt bredband utan startavgift) ut för de hushåll som har bredbandsabonnemang från Ownit via fibern. Logga in med BankID på www.ownit.se för att se ditt hushålls startdatum. När “gratis-perioden” upphör kommer bredbandet via Ownit att börja kosta 499 kr/månaden. Uppsägningstiden är en månad. Det går bra att fortsätta med samma, eller säga upp och byta till annan bredbandsleverantör på Globalconnects (tidigare IP-only) tjänsteportal: https://privat.globalconnect.se/privat Ett alternativ är att säga upp bredbandet, och nyttja bredbandet via koaxialkabeln från Tele2 som vi betalar för via samfällighetsavgiften.

Laddstolpar

2023-06-29

Vid årsstämman den 30/11-22 lades en motion om att installera 24 laddstolpar i vårt område fram. Detta då det bedömdes dyrt att uppgradera elnätet och installera laddstationer i varje garage (ett alternativ som också undersökts). Motionen om laddstolpar utomhus bifölls vid stämman, och styrelsen har under våren arbetat att välja ut det företag som ska genomföra arbetet. Offerter har samlats in, och möten med fokus på både tekniska och ekonomiska aspekter har hållits. Vi har ett företag som vi vill gå vidare med, men behöver ett uppdaterat anläggningsbeslut för att kunna göra så. Idag är det många samfälligheter som väljer att installera laddstolpar utan att uppdatera sina anläggningsbeslut, men det strider mot gällande lagstiftning. Olyckligt för samfälligheter som vill bidra till en hållbar utveckling genom att underlätta laddning av elbil för hushållen, kan tyckas. Men där står vi nu, inväntandes ytterligare besked från Lantmäteriet och Trafikkontoret. Detta innebär tyvärr att det kommer dröja längre än väntat innan laddstolparna kan vara på plats. Mer information kommer, men hör gärna av dig till styrelsen vid frågor.  Här kan du läsa på mer: https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/laddningspunkter-for-elfordon-pa-gemensam-parkeringsplats

Digitala parkeringstillstånd

2023-04-12

Några hushåll i samfälligheten har valt att behålla papperstillstånden, men annars är vi nu i hamn med de digitala parkeringstillstånden som gäller till och med 2024-01-31. Ni som har registrerat er kan administrera/ändra era registreringsnummer (t.ex. vid bilbyte eller besök) via www.eparkera.se eller appen ePark. Om du är osäker på hur du ska göra går det bra att mejla styrelsen på styrelsen@gulsippan.se för bildinstruktion.