Ansvarsområden och arbetsfördelning inom Gulsippans styrelse 2021/2022. 
Kontakta styrelsen i första hand via email: styrelsen@gulsippan.se
     
 Ansvarig Ansvarsområde Kontakt
Bertil Persson Övergripande ansvar 0704-330686, styrelsen@gulsippan.se
Bertil Persson Com Hem och IP-Only 0704-330686, styrelsen@gulsippan.se
Henry Alarcon Ekonomi & budget 070-9508256, styrelsen@gulsippan.se
Cecilia Wallin GS-nytt styrelsen@gulsippan.se
Cecilia Wallin Gulsippans hemsida styrelsen@gulsippan.se
Daniel Sundborg Snöröjning  styrelsen@gulsippan.se
Juliane Peukert & Shada Naser Lekutrustning styrelsen@gulsippan.se
Daniel Sundborg & Jonas Lindmark Allmänt underhåll i området styrelsen@gulsippan.se
Jonas Lindmark Växter, planteringar, röjning träd/park styrelsen@gulsippan.se
Bertil Persson Arkiv 0704-330686, styrelsen@gulsippan.se
Henry Alarcon Budget & Ekonomi 070-9508256, styrelsen@gulsippan.se
Henry Alarcon Stockholm Vatten och sophantering 070-9508256, styrelsen@gulsippan.se
Ulrik Östling Elavtal  styrelsen@gulsippan.se
Shada Naser Förvaltningsplan styrelsen@gulsippan.se
Nowfal Lazrek Laddstationer styrelsen@gulsippan.se
Juliane Peukert & Daniel Sundborg Grannsamverkan styrelsen@gulsippan.se
Juliane Peukert Huvudkontakt Estate Parkering styrelsen@gulsippan.se